Wmo-kader

De WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Gemeenten hebben binnen de nieuwe Wmo een bredere verantwoordelijkheid voor deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijk verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden aan het voeren van een huishouden waar structuur in zit (zelfredzaamheid).

Ondersteuning vanuit de Wmo

Mensen die begeleiding nodig hebben gericht op die zelfredzaamheid vragen dit nu aan bij de gemeente. Wat dit voor de Amsterdammer betekent die ondersteuning nodig heeft vindt u op de pagina Zorg en Ondersteuning (link) van de gemeente Amsterdam.

De WMO in Amsterdam

De Wmo-verordening 2017, de Nadere regels en het Financieel besluit vormen samen de Wmo-regelgeving in Amsterdam. U kunt hier klikken dan komt u op de site van de gemeente waar u de stukken kunt downloaden. 

Wmo-verordening 2017:

 • beschrijft het toegangsproces tot voorzieningen.
 • omschrijft de aanwezige algemene voorzieningen.
 • bepaalt de voorwaarden voor toegang tot maatwerkvoorzieningen.
 • geeft helderheid over de omstandigheden waaronder de gemeente compensatie biedt aan burgers met beperkingen.
 • stelt voorwaarden waaronder een persoonsgebonden budget (Pgb) en financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.
 • geeft aan of er eigen bijdragen gelden.

 

Nadere regels en Financieel besluit met ingang van 2017

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 en het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 worden op 18 juli 2017 door het College van B en W vastgesteld.

De Nadere regels en het Financieel besluit zijn algemeen verbindende voorschriften en omvatten onder meer tekst over:

 • uitgangspunten Nieuw Amsterdams Zorgstelsel
 • omschrijving van alle voorzieningen
 • toegang tot maatwerkvoorzieningen
 • de hoogte en systematiek van eigen bijdragen
 • financiële tegemoetkomingen
 • het persoonsgebonden budget (Pgb)