Vergaderrooster 2020 Wmo-Adviesraad

Bijeenkomsten met OJZ
(13 tot 14.30 intern,
14.30 tot 16 uur met OJZ)
1e donderdag van de maand
Interne bijeenkomsten
3de donderdag van de maand
(10 tot 11 uur, 11 tot 12 uur werkgroeptijd)
9 januari vervalt (wel
reservedatum)
23 januari                                      *
6 februari 20 februari
5 maart 19 maart
2 april 16 april
7 mei 14 mei                                         **
4 juni 18 juni
2 juli 16 juli (facultatief)
6 augustus (vervalt i.v.m. reces) 20 augustus
3 september 17 september
1 oktober 22 oktober                                  ***
5 november 19 november
3 december 17 december

*2e en 4e donderdag i.v.m kerstvakantie
**1e en 2e donderdag i.v.m. hemelvaartsdag en suikerfeest
***4e donderdag i.v.m. herfstvakantie