Termijnagenda 2019

Termijnagenda 2019

Datum Onderwerp Inbreng door Opmerkingen
11-01-2019 VERVALT    
17-01-2019
(intern overleg)
Stedelijk kader: Samen Vooruit
Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam
Mary Bezuijen
Ester Tas
 
28-01-2019 Bestuurlijk overleg Wethouder Kukenheim    
07-02-2019 Wijkzorg Ben Booij Puck afwezig, Ilse
Kurver vervangt
Evaluatie spreekuurlocaties Ingrid Nooijens
Beitske den Ouden
07-03-2019
Toegankelijkheid Jette Bolle Puck afwezig, Jette
Bolle vervangt
04-04-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Cliëntondersteuning Hette Tulner  
02-05-2019 VERVALT    
16-05-2019
(intern overleg)
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Karin Koonings
Carla Henkens
Sherida Pengel
06-06-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Hbh, uitkomsten kwaliteitsonderzoek GGD en
klantwaarderingsonderzoek
Hester Benedictus
Sjors Klijzen
 
26-06-2019 Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
04-07-2019
Zicht op Sociaal (o.b.v. data) Brunel Zwartkruis  
Zicht op Toezicht/Wmo Toezichthouder Ilse Kurver/GGD  
ZOMERRECES
05-09-2019 Inkoop / doorontwikkeling Sociaal Domein /
ervaringsdeskundigheid
Nienke Siemonsma  
03-10-2019 Eigen bijdrage Willem Hakkenberg Onder voorbehoud
Veilig Thuis Martine Reukers
Martine Blanke
 
17-10-2019
(intern overleg)
Verordening 2019 + toelichting Karin Koonings
Carla Henkens
07-11-2019 AOV Regina Imamkhan Onder voorbehoud
Concept-toetsingskader Toezicht Wmo Grace/Ilse Onder voorbehoud
Cliënttevredenheid Cora Weeda
Adam Abu Khamis
 
  Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
12-12-2019 Nadere regels en Financieel Besluit 2019 Karin Koonings
Carla Henkens
 
     
  Evaluatie Wmo-adviesraad – Gemeente/OJZ Karin Boudewijns  

Nog ter agendering:

  • Evaluatie wijkzorg
  • Evaluatie en voortgang project OV-coach
  • Beleid personen met verward gedrag/THRIVE/Samen Beter
  • Uitvoeringsplan LVB / conclusies IBO