Samenstelling van de raad

Voorzitter

Sinds 7 mei 2020 ben ik aangetreden als voorzitter van WMO-adviesraad in Amsterdam. De ervaringen als voorzitter van de Cliëntenraad van een maatschappelijke instelling en als voormalig lid van een WMO-adviesraad van een stadsdeel, hebben mij gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de WMO-adviesraad Gemeente Amsterdam. Ook de ervaring als allround bedrijfsadviseur in verschillende takken van het bedrijfsleven ,onderwijs en de overheid hebben mij sterke didactische -, bestuurlijke - en politieke vaardigheden opgeleverd. De ervaring als vrijwilliger in het maatschappelijk middenveld hebben mij gesterkt om een mix te maken van de verschillende ervaringen en deze ten dienste te stellen aan de WMO-adviesraad in Amsterdam.

Dhr. Jozef Badal

Raadslid

Door mijn eigen ervaringen en kennis wil ik de Amsterdammer een stem geven binnen het sociale domein. Ik geloof dat iedereen recht heeft op ondersteuning daar waar die het nodig heeft, met elkaar en voor elkaar. Mijn aandachtsgebieden zijn onder meer hulpmiddelen, toegankelijkheid en PGB.

Dhr. Casper Schmit

Raadslid

Goede zorg, welzijn kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer burgers, instellingen en gemeente goed met elkaar samenwerken. Ik wil me verdiepen in die vraagstukken en wil daar graag een productieve bijdrage aan leveren. Vanuit mijn vak als fysiotherapeut heb ik veel te maken met zaken rondom de WMO. Ik draag graag mijn steentje bij om het mogelijk te maken dat de Amsterdammers, een adequate ondersteuning binnen het sociale domein krijgen die zij nodig hebben.

Mw. Machteld Koetsier

Raadslid

Dhr. Henk van Zandwijk

Raadslid

Mijn naam is Anja van Mil, ik ben 67 jaar en woon bijna 40 jaar in Amsterdam. Ik ben docent beeldend vakken. Met veel plezier heb ik 30 jaar in Amsterdam in het onderwijs gewerkt. Binnen de Stedelijke WMO Adviesraad houd ik me bezig met de nieuw op te richten buurtteams en het mantelzorgbeleid.

Mw. Anja van Mil

Raadslid

Mw. Nancy Veninga

Penningmeester

Ik ben Jennifer Brouwer, inwoner van Nieuw West. Ik hou me vooral bezig met toegankelijkheid zowel fysiek als digitaal en probeer ik alles te volgen over het Persoons Gebonden Budget en het Aanvullend Openbaar Vervoer. Mijn bijdrage aan de WMO adviesraad is naast het penningmeesterschap dat ik graag de WMO beter toegankelijk wil maken voor alle gebruikers. Daarnaast ben ik een voorvechter van een vermindering van de administratieve last voor de gebruiker.

Mw. Jennifer Brouwer

Aspirant Raadslid

Ik ben Rosy M.I.Codfried,een 65plusser met ruim 35 jaar werkervaring binnen Thuiszorg Amsterdam. Vanuit mijn toenmalige functie heb ik veel ervaring/expertise met HBH opgedaan. In januari 2020 ben ik toegetreden tot de WMO Adviesraad Amsterdam. Mijn bijdrage aan de WMO-adviesraad is met mijn collega raadsleden gevraagde en ongevraagde adviezen aan de WMO beleidsmakers aanleveren. Hierdoor kan WMO beleid met inzet van de voorzieningen in het sociaal domein, onze kwetsbare Amsterdammers een kwalitatief goed, zelfredzaam en veilig leven bezorgen.

Rosy Codfried

Aspirant Raadslid

Mijn naam is Wim Koning. Ik ben 70 jaar. Velen jaren ben ik voorzitter geweest van de Naastbetrokkenraad bij een organisatie van Bescherm Wonen. Daarnaast heb ik als vertrouwenspersoon ervaring in de zorg. Mijn bijdrage aan de WMO adviesraad is het inzetten van mijn ervaringen bij de algemene vraagstukken en met name om de aandacht te vestigen op de positie en belangen van de naastbetrokkenen van cliënten.

Wim Koning