Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Op 14 november 2019 woonden twee leden van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam de algemene ledenvergadering van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in Utrecht bij.

Als gevolg van het wegvallen van de subsidie van het Ministerie van VWS gaat deze koepel in afgeslankte vorm verder. Daarom moesten tijdens deze vergadering veel knopen doorgehakt worden om de organisatie zonder subsidie in stand te houden. De contributie, die vanwege het wegvallen van de subsidie al verhoogd was, blijft gelijk, maar het voorstel van Amsterdam om de dienstverlening van de Koepel aan de adviesraden en daarmee de bijdrage te differentiëren, haalde het niet. In feite subsidiëren de gemeenten nu, via de adviesraden, de Koepel. Aanvullend kunnen de adviesraden verschillende pakketten van de Koepel afnemen, zoals trainingen, adviezen op maat etc. Verder blijft de dienstverlening van de Koepel aan de adviesraden aardig op peil.

Na de algemene ledenvergadering hield Jet Bussemaker, voormalig staatssecretaris en minister en nu hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg (RVZ) de Hannie van Leeuwenlezing (zie bijlage).

Het was een inspirerende dag.