Contact met de raad

Voor individuele vragen of problemen kunt u terecht bij de Wmo helpdesk (voor aanvragen van hulpmiddelen of vragen) of meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam (voor o.a. klachten en informatie).

Maakt u deel uit van een belangenbehartigingsorganisatie of van een clientenraad en dan kunt u uw vragen, zorgen of ideeën onder de aandacht brengen van de Wmo-adviesraad.

Per briefpost naar:
De Stedelijke Wmo-Adviesraad
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL AMSTERDAM

Uw email aan ons: