Vacature Raadslid

De Stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam zoekt nieuwe vrijwilligers om onze raad te versterken

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is van grote invloed op de zorg voor en het welzijn van alle Amsterdammers. Met de nieuwe Wmo (2015) krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat vraagt om veel nieuw beleid en regelgeving.

De Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam adviseert de Gemeente Amsterdam gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid met betrekking tot de Wmo.

De raad is onafhankelijk en bestaat uit 15 leden, die zitting hebben op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak en woonachtig moeten zijn in Amsterdam. Het is voor leden niet mogelijk om lid te zijn van de gemeenteraad of een bestuurscommissie. Daarnaast mogen zij niet (betaald of als vrijwilliger) werken voor een organisatie die belang heeft bij het gemeentelijke Wmo-beleid en/of een Wmo gerelateerde subsidie van de gemeente ontvangt.

De Stedelijke Wmo-Adviesraad bestaat uit vrijwilligers en vergadert twee keer per maand, afwisselend op de donderdagochtend of -middag. Daarnaast nemen de leden deel aan relevante bijeenkomsten in de stad. Al met al kost het lidmaatschap gemiddeld een dag per week. Na een wederzijdse proefperiode van drie maanden worden de leden van de raad door het college van B&W benoemd. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Wat vragen wij?
U heeft kennis van de Wmo en kent de situatie in Amsterdam. U heeft oog voor de belangen van alle doelgroepen van de Wmo. U kunt goed samenwerken en bezit communicatieve vaardigheden. U bent in staat het gemeentelijke Wmo-beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen. U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van adviezen en andere teksten en/of het (mede) voorbereiden van thema bijeenkomsten en/of het vertegenwoordigen van de Wmo-Adviesraad in externe overleggen.

Wie zoeken wij?
In het bijzonder zijn wij op zoek naar mensen die zelf ervaringsdeskundig zijn, dat wil zeggen ervaring hebben met het gebruik van de Wmo in de praktijk. We streven naar een raad die een afspiegeling is van de Amsterdamse bevolking en zoeken daarom ook naar mensen van diverse afkomst en achtergrond. We hebben in verband met de huidige samenstelling van de raad behoefte aan nieuwe leden die kennis over en/of ervaring hebben met Maatschappelijke Opvang/ Beschermd Wonen, wijkzorg, fysieke en sociale Toegankelijkheid, inclusief hulpmiddelen, de LVB sector en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het is een pre als men goede computervaardigheden heeft en mogelijk ook kennis van ICT. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leden inzicht hebben in en/of betrokken zijn bij het functioneren van de basisvoorzieningen in de wijken.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.wmo-adviesraadamsterdam.nl.

Uw reactie zien we graag tegemoet door middel van het inzenden van het sollicitatieformulier en een CV naar: sollicitatie@wmo-adviesraadamsterdam.nl