Voorzitter stedelijke Wmo-Adviesraad gezocht!

Wilt u uw kennis en ervaring inzetten voor (kwetsbare) Amsterdammers? Heeft u affiniteit met de Wmo en de lokale politiek? Inspireert u graag mensen én bent u iemand die gemakkelijk een overleg leidt? Dan zoeken we u!

De Wmo-Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Amsterdam dat (on)gevraagd adviseert over het gemeentelijke Wmo-beleid, zoals Hulp bij huishouden, dagbesteding, maatschappelijke opvang en de Buurtteams.

De Wmo-Adviesraad bestaat uit betrokken, ervaringsdeskundige Amsterdammers.  Als voorzitter verbindt u dit bonte gezelschap van raadsleden en brengt u samen goede adviezen uit, waarin de stem van de Amsterdammer doorklinkt.

Het voorzitterschap van de adviesraad is een waardevolle vrijwilligersfunctie voor 6 tot 8 uur per week. Solliciteren kan tot 1 juli a.s. Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij Jeanette Kok, voorzitter a.i. via secretariaat@wmo-adviesraadamsterdam.nl Bekijk de vacature op deze site.

Vacature voorzitter van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam

De Wmo-Adviesraad is op zoek naar een inspirerende voorzitter, die de adviesraad weer laat uitgroeien tot een krachtig adviesorgaan. De voorzitter verbindt het bonte gezelschap van raadsleden en zorgt ervoor dat de adviesraad goede adviezen uitbrengt, waarin de stem van de Amsterdammer doorklinkt. De adviesraad staat voor diversiteit, ook in haar samenstelling.

De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Amsterdam. De adviesraad is door het college van B&W ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gemeentelijke beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het verkrijgen van hulpmiddelen, Hulp bij huishouden, de hoogte van de eigen bijdrage, dagbesteding, maatschappelijke opvang en de Buurtteams.

Werkzaamheden
De voorzitter:

 • Zit de vergadering van de adviesraad voor, en verdedigt de belangen van de raad richting het college van B&W, de gemeenteraad en gemeentelijke ambtenaren.
 • Stelt met de agendacommissie (secretaris en penningmeester) de agenda voor de vergaderingen op.
 • Leidt de vergaderingen en is verantwoordelijk voor een goed verloop.
 • Is goed op de hoogte van alle aandachtsgebieden binnen de adviesraad en zorgt ervoor dat deze aan bod komen.
 • Vertegenwoordigt de adviesraad zowel intern als extern op onafhankelijke wijze en is goed bereikbaar voor interne en externe contacten.
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarplan (activiteitenplan en begroting) en het jaarverslag.
 • Maakt deel uit van de sollicitatiecommissie voor de werving en selectie van nieuwe leden.

Profiel
Als voorzitter:

 • Heeft u een heldere visie op het doel van de adviesraad om samen met de andere raadsleden inhoud te geven aan het functioneren van de raad.
 • Kunt u analytisch en strategisch denken en de beleidsterreinen van de adviesraad integraal over zien.
 • Kent u de bestuurlijke en politieke gemeentelijke processen en daardoor bent u in staat strategische afwegingen te maken. Oftewel: het politiek bedrijf heeft u onder de knie.
 • Kunt u adviseren en coördineren.
 • Beschikt u over communicatieve, inspirerende en leidinggevende vaardigheden en daarmee bent u de bindende factor binnen de adviesraad.
 • Heeft u een proactieve houding om ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning te signaleren.
 • Bent u woonachtig in de gemeente Amsterdam en werkt u niet bij de gemeente of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of gecontracteerde zorgaanbieder. Ook is een lidmaatschap van de gemeenteraad of stadsdeelcommissie verboden.
 • Kunt u zich vinden in de uitwerking van de visieontwikkeling van de adviesraad (Plan van Aanpak ‘En verder! Naar een krachtige stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam’) en kunt u hieraan sturing geven.
 • Heeft u bestuurlijke ervaring bij een (vrijwilligers)organisatie en ervaring met het voorzitten en voorbereiden van vergaderingen.

Aanbod

Het voorzitterschap van de Wmo-adviesraad is een inspirerende functie en levert veel kennis op van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein in Amsterdam. De raad beschikt over enthousiaste, betrokken en deskundige raadsleden met veel kennis over en ervaring met de verschillende domeinen. Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarvoor u een vrijwilligersvergoeding ontvangt. De werkzaamheden variëren maar de functie kost gemiddeld 6 tot 8 uur per week.

Reageren
Herkent u zich in het profiel? Stuur dan uw sollicitatie met CV en motivatie vóór 1 juli naar sollicitatie@wmo-adviesraadamsterdam.nl. Kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Past het profiel van voorzitter u niet maar heeft u wel interesse in de Wmo-adviesraad, neem dan ook contact met ons op. Wij zijn namelijk ook op zoek naar nieuwe leden.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jeanette Kok (voorzitter a.i.) via secretariaat@wmo-adviesraadamsterdam.nl. Het maken van een (telefonische of online) afspraak is uiteraard mogelijk.

Vacature voorzitter van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam

De Wmo-Adviesraad is op zoek naar een inspirerende voorzitter, die de adviesraad weer laat uitgroeien tot een krachtig adviesorgaan. De voorzitter verbindt het bonte gezelschap van raadsleden en zorgt ervoor dat de adviesraad goede adviezen uitbrengt, waarin de stem van de Amsterdammer doorklinkt. De adviesraad staat voor diversiteit, ook in haar samenstelling.

De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Amsterdam. De adviesraad is door het college van B&W ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gemeentelijke beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het verkrijgen van hulpmiddelen, Hulp bij huishouden, de hoogte van de eigen bijdrage, dagbesteding, maatschappelijke opvang en de Buurtteams.

Werkzaamheden
De voorzitter:

 • Zit de vergadering van de adviesraad voor, en verdedigt de belangen van de raad richting het college van B&W, de gemeenteraad en gemeentelijke ambtenaren.
 • Stelt met de agendacommissie (secretaris en penningmeester) de agenda voor de vergaderingen op.
 • Leidt de vergaderingen en is verantwoordelijk voor een goed verloop.
 • Is goed op de hoogte van alle aandachtsgebieden binnen de adviesraad en zorgt ervoor dat deze aan bod komen.
 • Vertegenwoordigt de adviesraad zowel intern als extern op onafhankelijke wijze en is goed bereikbaar voor interne en externe contacten.
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarplan (activiteitenplan en begroting) en het jaarverslag.
 • Maakt deel uit van de sollicitatiecommissie voor de werving en selectie van nieuwe leden.

Profiel
Als voorzitter:

 • Heeft u een heldere visie op het doel van de adviesraad om samen met de andere raadsleden inhoud te geven aan het functioneren van de raad.
 • Kunt u analytisch en strategisch denken en de beleidsterreinen van de adviesraad integraal over zien.
 • Kent u de bestuurlijke en politieke gemeentelijke processen en daardoor bent u in staat strategische afwegingen te maken. Oftewel: het politiek bedrijf heeft u onder de knie.
 • Kunt u adviseren en coördineren.
 • Beschikt u over communicatieve, inspirerende en leidinggevende vaardigheden en daarmee bent u de bindende factor binnen de adviesraad.
 • Heeft u een proactieve houding om ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning te signaleren.
 • Bent u woonachtig in de gemeente Amsterdam en werkt u niet bij de gemeente of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of gecontracteerde zorgaanbieder. Ook is een lidmaatschap van de gemeenteraad of stadsdeelcommissie verboden.
 • Kunt u zich vinden in de uitwerking van de visieontwikkeling van de adviesraad (Plan van Aanpak ‘En verder! Naar een krachtige stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam’) en kunt u hieraan sturing geven.
 • Heeft u bestuurlijke ervaring bij een (vrijwilligers)organisatie en ervaring met het voorzitten en voorbereiden van vergaderingen.

Aanbod

Het voorzitterschap van de Wmo-adviesraad is een inspirerende functie en levert veel kennis op van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein in Amsterdam. De raad beschikt over enthousiaste, betrokken en deskundige raadsleden met veel kennis over en ervaring met de verschillende domeinen. Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarvoor u een vrijwilligersvergoeding ontvangt. De werkzaamheden variëren maar de functie kost gemiddeld 6 tot 8 uur per week.

Reageren
Herkent u zich in het profiel? Stuur dan uw sollicitatie met CV en motivatie vóór 1 juli naar sollicitatie@wmo-adviesraadamsterdam.nl. Kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Past het profiel van voorzitter u niet maar heeft u wel interesse in de Wmo-adviesraad, neem dan ook contact met ons op. Wij zijn namelijk ook op zoek naar nieuwe leden.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jeanette Kok (voorzitter a.i.) via secretariaat@wmo-adviesraadamsterdam.nl. Het maken van een (telefonische of online) afspraak is uiteraard mogelijk.