Termijnagenda 2019

Termijnagenda 2019

Datum Onderwerp Inbreng door Opmerkingen
11-01-2019 VERVALT    
17-01-2019
(intern overleg)
Stedelijk kader: Samen Vooruit
Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam
Mary Bezuijen
Ester Tas
 
28-01-2019 Bestuurlijk overleg Wethouder Kukenheim    
07-02-2019 Wijkzorg Ben Booij Puck afwezig, Ilse
Kurver vervangt
Evaluatie spreekuurlocaties Ingrid Nooijens
Beitske den Ouden
07-03-2019
Toegankelijkheid Jette Bolle Puck afwezig, Jette
Bolle vervangt
04-04-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Cliëntondersteuning Hette Tulner  
02-05-2019 VERVALT    
16-05-2019
(intern overleg)
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Karin Koonings
Carla Henkens
Sherida Pengel
06-06-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Hbh, uitkomsten kwaliteitsonderzoek GGD en
klantwaarderingsonderzoek
Hester Benedictus
Sjors Klijzen
 
26-06-2019 Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
04-07-2019
Zicht op Sociaal (o.b.v. data) Brunel Zwartkruis  
Zicht op Toezicht/Wmo Toezichthouder Ilse Kurver/GGD  
ZOMERRECES
05-09-2019 Inkoop / doorontwikkeling Sociaal Domein /
ervaringsdeskundigheid
Nienke Siemonsma  
03-10-2019 Eigen bijdrage Willem Hakkenberg Onder voorbehoud
Veilig Thuis Martine Reukers
Martine Blanke
 
17-10-2019
(intern overleg)
Verordening 2019 + toelichting Karin Koonings
Carla Henkens
07-11-2019 AOV Regina Imamkhan Onder voorbehoud
Concept-toetsingskader Toezicht Wmo Grace/Ilse Onder voorbehoud
Cliënttevredenheid Cora Weeda
Adam Abu Khamis
 
  Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
12-12-2019 Nadere regels en Financieel Besluit 2019 Karin Koonings
Carla Henkens
 
     
  Evaluatie Wmo-adviesraad – Gemeente/OJZ Karin Boudewijns  

Nog ter agendering:

  • Evaluatie wijkzorg
  • Evaluatie en voortgang project OV-coach
  • Beleid personen met verward gedrag/THRIVE/Samen Beter
  • Uitvoeringsplan LVB / conclusies IBO

Vergaderschema 2019 van de raad

Bijeenkomsten met OJZ
(13 tot 14.30 intern,
14.30 tot 16 uur met OJZ)
1e donderdag van de maand
Interne bijeenkomsten
(10 tot 12 uur)

3e donderdag van de maand

10 januari vervalt (wel
reservedatum)
17 januari
7 februari 21 februari (= voorjaarsvakantie, gaat toch door)
7 maart 21 maart
4 april 18 april
2 mei (vervalt i.v.m. meivakantie) 16 mei
6 juni 20 juni
4 juli 18 juli
1 augustus (vervalt i.v.m. reces) 22 augustus
5 september 19 september
3 oktober 17 oktober
7 november 21 november
12 december (niet 5 i.v.m. Sinterklaas) 19 december