Termijnagenda 2019

Termijnagenda 2019

Datum Onderwerp Inbreng door Opmerkingen
11-01-2019 VERVALT    
17-01-2019
(intern overleg)
Stedelijk kader: Samen Vooruit
Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam
Mary Bezuijen
Ester Tas
 
28-01-2019 Bestuurlijk overleg Wethouder Kukenheim    
07-02-2019 Wijkzorg Ben Booij Puck afwezig, Ilse
Kurver vervangt
Evaluatie spreekuurlocaties Ingrid Nooijens
Beitske den Ouden
07-03-2019
Toegankelijkheid Jette Bolle Puck afwezig, Jette
Bolle vervangt
04-04-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Cliëntondersteuning Hette Tulner  
02-05-2019 VERVALT    
16-05-2019
(intern overleg)
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Karin Koonings
Carla Henkens
Sherida Pengel
06-06-2019 Doorontwikkeling Sociaal Domein & Inkoop Nienke Siemonsma  
Hbh, uitkomsten kwaliteitsonderzoek GGD en
klantwaarderingsonderzoek
Hester Benedictus
Sjors Klijzen
 
26-06-2019 Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
04-07-2019
Zicht op Sociaal (o.b.v. data) Brunel Zwartkruis  
Zicht op Toezicht/Wmo Toezichthouder Ilse Kurver/GGD  
ZOMERRECES
05-09-2019 Inkoop / doorontwikkeling Sociaal Domein /
ervaringsdeskundigheid
Nienke Siemonsma  
03-10-2019 Eigen bijdrage Willem Hakkenberg Onder voorbehoud
Veilig Thuis Martine Reukers
Martine Blanke
 
17-10-2019
(intern overleg)
Verordening 2019 + toelichting Karin Koonings
Carla Henkens
07-11-2019 AOV Regina Imamkhan Onder voorbehoud
Concept-toetsingskader Toezicht Wmo Grace/Ilse Onder voorbehoud
Cliënttevredenheid Cora Weeda
Adam Abu Khamis
 
  Bestuurlijk overleg wethouder Kukenheim    
12-12-2019 Nadere regels en Financieel Besluit 2019 Karin Koonings
Carla Henkens
 
     
  Evaluatie Wmo-adviesraad – Gemeente/OJZ Karin Boudewijns  

Nog ter agendering:

  • Evaluatie wijkzorg
  • Evaluatie en voortgang project OV-coach
  • Beleid personen met verward gedrag/THRIVE/Samen Beter
  • Uitvoeringsplan LVB / conclusies IBO

Vergaderrooster 2020 Wmo-Adviesraad

Bijeenkomsten met OJZ
(13 tot 14.30 intern,
14.30 tot 16 uur met OJZ)
1e donderdag van de maand
Interne bijeenkomsten
3de donderdag van de maand
(10 tot 11 uur, 11 tot 12 uur werkgroeptijd)
9 januari vervalt (wel
reservedatum)
23 januari                                      *
6 februari 20 februari
5 maart 19 maart
2 april 16 april
7 mei 14 mei                                         **
4 juni 18 juni
2 juli 16 juli (facultatief)
6 augustus (vervalt i.v.m. reces) 20 augustus
3 september 17 september
1 oktober 22 oktober                                  ***
5 november 19 november
3 december 17 december

*2e en 4e donderdag i.v.m kerstvakantie
**1e en 2e donderdag i.v.m. hemelvaartsdag en suikerfeest
***4e donderdag i.v.m. herfstvakantie