GEZOCHT: ENTHOUSIASTE SECRETARIS

-liefst met ervaring- en we zoeken nieuwe leden voor de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam.

De Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam is een onafhankelijke raad die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert op het Wmo beleid.

De adviesraad bestaat uit 15 vrijwillige leden die een brede kennis en ervaring hebben met de doelgroepen die te maken hebben met de Wmo. Op dit moment zoeken wij een nieuwe secretaris en nieuwe leden.

Kennis en/of ervaring met de Wmo is een pre en u bent woonachtig in Amsterdam. Functies zijn onbezoldigd maar met onkostenvergoeding.

Voor onze secretaris zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om vergaderingen voor te bereiden, een agenda samen te stellen, een archief op orde te houden en andere secretariaatswerkzaamheden te verrichten. Let op! voor het maken van de notulen hebben we een professionele notulist.

Voor een gewoon lid zijn we op zoek naar iemand die de stukken leest van de gemeente, daar reactie op wil gegeven en mee wil schrijven aan de diverse adviezen. Daarnaast is het belangrijk dat je ook in de media de actuele stukken bijhoudt die relevant kunnen zijn om een goed advies te kunnen geven.

Uw reactie zien we graag tegemoet door middel van het inzenden van het sollicitatieformulier en een CV naar:

sollicitatie@wmo-adviesraadamsterdam.nl