Nieuwe voorzitter

“De Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam heeft een nieuwe voorzitter! Vanaf 6 september is mevrouw Ellen van den Bogert voorzitter. Zij volgt Gerard Kosters op die op dezelfde datum afscheid heeft genomen.

Alle correspondentie, verzoeken en berichten aan de voorzitter, dus graag richten aan haar.” Email: mail@wmo-adviesraadamsterdam.nl

Of aan: mevrouw E. van den Bogert, voorzitter”.