Bezoek van de werkgroep WMO Houten aan WMO raad Amsterdam

Op 11 oktober 2017 heeft een afvaardiging van de werkgroep WMO Houten (voorheen Satelliet), een werkbezoek gebracht aan de counterpart in Amsterdam. Tevens was Reyer van ’t Klooster mee als onafhankelijk lid en de gemeente Houten vertegenwoordigd door Jocko Rensen en Jolanda Winkelhorst (coördinerend ambtenaar van de afdeling……)

De beide werkmethoden zijn uitgewisseld en herkenbaar was, dat een deel van de ervaringen hetzelfde zijn, ondanks, dat Amsterdam vele malen groter is dan Houten. Ook daar heeft het goed inregelen van de huishoudelijke hulp veel voeten in aarde gehad. Bijzonder plezierig was de wijze, waarop met elkaar is omgegaan, open en willen leren van elkaar. Het was niet grote en kleine broer. In Houten is het werkterrein wat groter, terwijl men Amsterdam meer gefocussed is in het pure WMO werk. De andere zaken zijn bij andere gremia ondergebracht.

Twee zaken vielen op, wat de deelnemers uit Houten als een pre ervaren:

  • De mogelijkheid om niet alles formeel te regelen, maar daar waar nodig heel snel resultaat
  • De wijze van benoemen van de leden. In Amsterdam alle leden via B&W en in Houten alleen de onafhankelijke leden, waardoor er ook een grotere diversiteit in andersoortig handelende mensen plaats vindt en dat kan heel verfrissend zijn

Amsterdam heeft duidelijk een voorsprong in haar binding van de achterban, waar van geleerd kan worden:

  • Werken ook met Facebookpagina
  • Conferenties met achterban

Met het laatste gaat men in Houten experimenteren.

Op bijgaande foto zijn beide afvaardigingen geportretteerd.