Welkom toon website in zwart-wit  [lettergrootte: 1-2-3]
 

2017

In 2016 heeft de Wmo-Adviesraad zich o.a. intensief gericht op: de hulpmiddelen, informele zorg, eigen bijdrage en 'eigen woonvormen'. Dit heeft geresulteerd in adviezen en in themabijeenkomsten en meerdere afspraken met de wethouder.
Alle adviezen en reacties van 2016 vindt u op de pagina adviezen. In november heeft de Raad een werkbezoek gebracht aan Stichting Latei, en daarbij als voorbeeld gekeken naar het ouderinitiatief 'Eigenwijs', een woonvoorziening waar 6 gehandicapte vrouwen wonen. Zie voor een verslag en foto's onze Facebook pagina. Met dit werkbezoek willen we aandacht geven aan de mogelijkheid van 'eigen woonvormen' als alternatief voor beschermd wonen of zelfstandig wonen.

2017 wordt het jaar waarin, voor alle Amsterdammers die met de WMO te maken hebben, de uitwerking van het nieuwe WMO-beleid van de gemeente vorm zal krijgen. Er worden nieuwe inkoopafspraken gemaakt, allianties gevormd en er zal worden gewerkt aan 'minder regels in de zorg'. Ook in 2017 zal de Wmo-Adviesraad monitoren hoe het beleid in de praktijk uitpakt en daar gevraagd en ongevraagd advies over geven aan de wethouder. Op de pagina doelstelling en werkwijze vindt u meer over de hoe raad functioneert.

Ook vindt u hier ons jaarverslag over 2016.

De komende vergaderingen met OJZ betreffen:
12-01-2017:Het Actieplan Dementie en de Klachtenrapportage over 2016
02-02-2017:De Allianties in de wijkzorg en Hulp Bij het Huishouden
02-03-2017:Toetsing van de kwaliteitscriteria van de WMO en de WMO folders.

Als Wmo-Adviesraad overleggen wij 2 maal per jaar met de wethouder. Het verslag van het gesprek op 13 oktober vindt u binnenkort hier. Het volgende gesprek vindt plaats op 13 april 2017.

Maakt u deel uit van een belangenbehartigingsorganisatie of van een cliëntenraad en wilt u uw vragen c.q. zorgen of ideeën onder de aandacht brengen van de Wmo-Adviesraad kunt u mailen. Iemand van de raad zal dan contact met u opnemen.

De Stedelijke Adviesraad geeft geen individueel advies of onder-steuning. Voor individuele vragen of problemen kunt u terecht bij de Wmo helpdesk (voor aanvragen van hulpmiddelen of vragen) of meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam (voor o.a. klachten en informatie).