Home

Welkom op de  website van de stedelijke Wmo-adviesraad van Amsterdam. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.  De Wmo-adviesraad is door het college ingesteld en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid dat de gemeente voert op het gebied van de Wmo. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het verkrijgen van hulpmiddelen, Hulp bij het huishouden, de hoogte van de eigen bijdrage, Dagbesteding, armoedebestrijding, maatschappelijke opvang, de wijkzorg teams.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht, een brede participatiewet, waarin ‘meedoen’ van alle burgers centraal staat.
Uitgangspunt is dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld vanuit de eigen mogelijkheden maatschappelijk actief te zijn, met speciale aandacht en ondersteuning voor de zwakkeren in onze samenleving. De stedelijke Wmo-adviesraad kijkt dus breed naar wat de Wmo voor de inwoners van Amsterdam betekent.

De Wmo-adviesraad is er niet om individuele belangen te behartigen. We zijn wel geïnteresseerd in signalen van inwoners van Amsterdam als zaken rond de Wmo niet goed verlopen. Voor informatie kunt u ons ook volgen op Facebook.

Belangrijk om te weten is dat de adviesraad een onafhankelijk orgaan is.
Met de gemeente Amsterdam zijn wederzijdse afspraken op papier gezet en ondertekend.

Voorzitter gezocht!

 

 

Voorzitter stedelijke Wmo-adviesraad gezocht!

Wilt u uw kennis en ervaring inzetten voor (kwetsbare) Amsterdammers? Heeft u affiniteit met de Wmo en de lokale politiek? Inspireert u graag mensen én bent u iemand die gemakkelijk een overleg leidt? Dan zoeken we u!

De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Amsterdam dat (on)gevraagd adviseert over het gemeentelijke Wmo-beleid, zoals Hulp bij huishouden, dagbesteding, maatschappelijke opvang en de Buurtteams.

De Wmo-adviesraad bestaat uit betrokken, ervaringsdeskundige Amsterdammers. Als voorzitter verbindt u dit bonte gezelschap van raadsleden en brengt u samen goede adviezen uit, waarin de stem van de Amsterdammer doorklinkt.

Het voorzitterschap van de adviesraad is een waardevolle vrijwilligersfunctie voor 6 tot 8 uur per week. Solliciteren kan tot 1 juli a.s. Voor vragen over de vacature kunt u terecht Jeanette Kok, voorzitter a.i. via

secretariaat@wmo-adviesraadamsterdam.nl

Bekijk de volledige vacature

http://www.wmo-adviesraadamsterdam.nl/vacature-voorzitter/